ScrollToTop

Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia z Galerią Korona

7.04

7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia, z tej okazji Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczną „Po trendy tędy”. W godz. 15.00 – 18.00 można było skorzystać w naszej Galerii z bezpłatnych badań profilaktycznych.

W ramach akcji przeprowadzane były badania: 

• pomiaru ciśnienia tętniczego,
• pomiaru stężenia glukozy we krwi,
• pomiaru wskaźnika BMI i poziomu tkanki tłuszczowej wraz z poradnictwem dietetycznym,
• pomiaru poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym,
• pomiaru PEF (szczytowy przepływ wydechowy).

Były też udzielane porady edukacyjne w zakresie:
• prowadzenia zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób odtytoniowych,
• „zdrowia nerek”,
• bezdechu sennego.

Odbył się również pokaz ratowniczy przygotowany przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a uczestnicy akcji otrzymali materiały edukacyjne.

Partnerami akcji byli: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielce, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Galeria Korona Kielce, Stowarzyszenie „Biegacz Świętokrzyski” oraz JATOMI Fitness.

Galeria

Galeria Korona Kielce Pomysł na prezent