ScrollToTop

Zachowaj Bezpieczeństwo Na Zakupach

Dbaj o siebie i innych.

Osoby, które przebywają w sklepach, supermarketach, centrach handlowych powinny zawsze pamiętać o tym, że są współodpowiedzialni za zdrowie swoje i innych osób. W miarę możliwości należy unikać przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać odstępy w kolejkach.

Dlatego należy pamiętać o higienie rąk oraz higienie kichania i kasłania, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem, nieopakowanej.

Pamiętaj o zasłanianiu ust i nosa.

Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że maska nie odstaje od twarzy. Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce wodą z mydłem lub użyj środka do dezynfekcji na bazie alkoholu. Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna. Nie używaj ponownie masek jednorazowych.

Zachowaj dystans i zasady higieny.

Zachowaj 2-metrową odległości w przestrzeni publicznej od innych. Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Należy zwrócić uwagę na właściwą higienę układu oddechowego - nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób jak i towaru.

Zajmuj co drugie miejsce na parkingu.

Zachowajując odległość od zaparkowanych aut na parkingu mniejszych możliwość kontaktu z innymi osobami. Jeśli to możliwe zaparkuj w odstepie 1 miesca parkingowego on innchy pojazdów. Szukaj wolnych miejsc parkingowych na wszytskich poziomach.

Płać bezgotówkowo.

Jesli to możliwe zapłać kartą lub za pomocą telefonu. Po każdym kontakcie z gotówką dokładnie umyj ręce.

Przestrzeń dla Ciebie.

Ograniczenie liczby klientów na terenie Galerii - na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 m2

Maksymalna liczba osób w windzie.

Zwróć uwagę na określoną maksymalną liczbę osób mogących przebywać w windzie (informacja na windzie oraz w środku).

Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki jednorazowe, maseczkę, zdezynfekować i umyć ręcę?

Wszystkie instrukcję są dostępne pod poniższymi linkami:

Galeria Korona Kielce Pomysł na prezent